Klik ini untuk Kembali ke BERANDA UTAMA

'Keajaiban Surat Al-Ikhlash''


RANGKUMAN DISKUSI + TANYA JAWAB ONLINE PGE RDM MINGGU 25 DESEMBER 2011

Bismillahirrahmanirrahii..
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhh

Berikut Rangkuman Diskusi Kajian Online RDM Hari Minggu 25 Desember 2011
Tema : KEAJAIBAN SURAT AL-IKHLAS

Pada dasanya tidak hanya al fatihah, semua surat yang diturunkan oleh ALLAH memiliki ke unggulan dan keajaibannya masing-masing. begitu juga dengan surat al ikhlas, yang memiliki kelebihan. mungkin sebagian dari kita belum mengetahuinya.

Surat Al-Ikkhlas diturunkan ketika Nabi Muhamad SAW diajak diskusi dengan kuffar Quraisy (orang-orang kafir Quraisy), seperti Amir bin Thufail, Zaid bin Geis, dan lain-lain. Mereka berkata kepadap Rasulullah : " Hai Muhamad! cobalah sifatkan Tuhanmu yang engkau ajak kami menyembahnya, dari emaskah ia dari perakkah ia, dari besikah ia, atau dari tembagakah ia, laksana Tuhan-Tuhan yang kami sembah? ".

Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada mereka , maka Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT berupa surat Al-Ikhlas.
Artinya : Katakanlah (hai Muhammad!) “ Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung KepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatupun yang ada yang ada persamaannya dengan Dia “.

Diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah berkumpulah Kuffar (orang-orang kafir) Quraisy di gedung “Darunnadwah” merundingkan cara bagaimana dapat membunuh Nabi Muhammad. Mereka telah sanggup menyediakan hadiah seratus unta, seratus hamba sahaya perempuan dan seratus kuda Arab, bagi siapa yang bias membunuh Nabi Muhammad.

Seorang bernama Surakah menghunus pedangnya hendak membunuh Rasulullah, beliau berkata sesuai petunjuk Jibril yang mendampinginya. “Hai bumi, tarik dan telanlah ia”, maka tenggelamlah kuda Suraqah sampai ke lutut dan berteriaklah ia : “Ya Rasulullah! Amankanlah aku, amnkanlah aku”. Setelah diselamatkan oleh Rasulullah dan merasa dirinya aman, kembali Suraqah menghunus pedangnya hendak memenggal kepala Rasulullah.

Beliau berdo’a dan tenggelamlah seketika kuda si Suraqah sasmpai ke pusatnya. Kembali lagi minta diamankan seraya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Suraqah bersujud dibawah kaki Rasulullah setelah merasa diamankan untuk kedua kalinya seraya berkata : “ Beritahukan aku ya Rasulullah, siapakah tuhanmu yang mempunyai kekuasaan besar ini. Ia dari emas atau dari perak? “ kemudian dibacalah oleh beliau surat “Al-Ikhlas”, dan kedua surat “Al-Mu”awwidzatain” (An-Nas dan Al-Falaq) lalu mengusap wajahnya dengan kedua belah tangannya sesudah ditiup.

Dan dihikayatkan bahwa pada suatu waktu selagi Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada jenasah yang diletakan didepanya untuk disemabahyangkan. Rasulullah bertanya : “Adakah ia mempunyai tanggungan hutang yang belum dibayar?”. “Ya” jawab seorang daripada keluarganya. “Kalau demikian, (kata Rasulullah) aku tidak akan menyembayangiseseorang yang mati belum melunasi hutang-hutangnya”.

Dalam saat itu pula turunlah Jibril membawa perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad, agar beliau suka melakukan Shalat jenasah atas mayat itu, karena hutang-hutangnya telah dibayar lunas oleh Jibril yang telah menjelma sebagai orang yang dihutangi. Bertanya Rasulullah Kepada Jibril :
“Karena apa si mayat ini dapat memperoleh kemuliaan dan kehormatan itu?”
Jibril menjawab : “Karena ia tiap hari membaca surat Al-Ikhlas seratus kali”.
Begitu hebatnya pahala membaca surat Al-Ikhlas, sampai-sampai orang yag sudah mati dalam keadaan menanggung hutang (dizaman Rasulullah), hutang-hutangnya dapat terlunasi, karena ia setiap hari membaca surat Al-Ikhlas tersebut 100 kali.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
“Tatkala aku di isra’kan kelangit, aku telah melihat ‘Arsy terdiri dari tigaratus enampuluh ribu sudut. Antara sudut yang satu dengan sudut yang lain adalah sejauh perjalanan tagaratus ribu tahun. Dibawah tiap-tiap sudut terdapat duabelas ribu padang pasir. Luas tiap padang pasir adalah dari masyriq sampai maghrib. Dan tiap-tiap padang pasir itu terdapat delapan puluh ribu Malaikat membaca surat “Al-Ikhlas” yang menghibahkan pahala bacaannya kepada orang-orang yang membacanya dari ummat Muhammad, laki-laki maupun perempuan.”
Rasulullah yang melihat para sahabatnya merasa heran mendengar cerita itu bersabdalah beliau : “Adakah kalian heran, wahai sahabat-sahabatku!”. Jawab mereka : Ya, hai Rasulullah.” Maka bersabda Rasulullah SAW. :
“Demi Tuhanku yang nyawaku ada ditangannya, bahwasannya ayat “QUL HUWALLAHU AHAD” tertulis pada sayap Jibril, "ALLAHU SHOMAD" tertulis pada sayap Mikail,  “LAM YALID WALAM YULAD” tertulis pada sayapnya Izrail, dan ayat “WALAM YAKUN LAHU KUFUAN AHAD” tertulis pada sayapnya Malaikat Israfil AS,
maka barang siapa dari umatku membaca surat Al-Ikhlas dibernya oleh Allah pahala orang-orang yang membaca kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan (Al-Qur’an), kemudian bertanya Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya : “Herankah kamu dari cerita ini?”. “Ya” jawab para sahabat. 
Lalu bersabdalah Rasulullah : Demi Tuhan yang nyawaku berada di Tangannya, bahwasannya ayat “QUL HUWALLAHU AHAD” tertulis pada dahi Abu Bakar Ashshiddik, ayat "ALLAHU SHOMAD" tertulis pada dahi Umar Al-Faruq, ayat “LAM YALID WALAM YULAD” tertulis pada dahi Usman Dzinnuraini, dan ayat “WALAM YAKUN LAHU KUFUAN AHAD” tertulis pada dahi Ali bin Abi Thalib, maka barang siapa membacanya diberinya oleh Allah SWT pahala Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali Ra.
Subhanallah…

Lalu apa saja keistimewaan-keistimewaan surat al-ikhlas?

Tentang keistimewaan- keistimewaan surat tersebut ada banyak sekali, diantaranya seperti yang tersebut didalam Hadits Rasulullah SAW. Sebagai berikut :
Janganlah tidur hai Aisyah, sebelum mengerjakan 4 perkara (yaitu) :
 1. Menghatamkan Al-Quran.
 2. Menjadikan para nabi pemberi syafaat bagimu.
 3. Menjadikan para muslimin meridlai engkau.
 4. Melakukan haji dan umrah.

Bertanya Aisyah : Bagaimana aku dapat sekaligus melakukan empat perkara itu?. Seraya tersenyum, bersabdalah Raslullah “Bila engkau membaca surat Al-Ikhlas , maka seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Qur’an, bila engkau bershalawat untukku dan untuk nabi-nabi sebelum aku, maka engkau telah menjadikan kami pemberi syafaat bagimu, bila engkau beristighfar untuk para mu’minin maka , maka engkau telah menjadikan mereka meridlai engkau, dan bila engkau membaca tasbih maka engkau telah melakukan ibadah haji dan umrah.

Begitulah kehebatan membaca surat Al-Ikhlas ketika akan tidur. Bayangkan betapa cara melakukan amalan-amalan seperti yang tersebut dalam hadits diatas 9seperti menghatamkan Al-Qur’an dalam waktu semalam belum tentu bisa selesai. Apalagi mengerjakan ibadah haji dan umrah. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Qur’an yang jumlahnya 30 juz. Dan ditambah lagi dengan membaca tasbih, pahalanya sudah sama dengan mengerjakan haji dan umrah.

Mengingat begitu besar pahala membaca surat Al-Ikhlas sebelum tidur, maka marilah kita sebagai kaum muslimin, berusaha sekuat tenaga sebelum tidur berwudulah dan bacalah surat tersebut dengan penuh keikhlasan, agar pahala tersebut didalam hadits diatas itu dapat kitaraih/kita dapatkan.

Keistimewaan surat Al-Ikhlas yang lain seperti tersebut didalam hadits berikut ini :
Diriwayatkan dari Ali bin Abi thalib RA. Bahwa rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Barang siapamembaca surat Al- ikhlas sepuluh kali sesudah sholat Shubuh (Dhuha) tidak akan dihinggapi dosa walaupun dipaksakan oleh syeitan.
Artinya : Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekal, akan diberinya oleh Allah pahala seratus orang syahid.
Diriwayatkan dari Ubay bin Ka,ab, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Sesungguhnya terdapat sebuah pohon disurga benama “Haulab” buahnya lebih besar dari buah apel dan lebih kecil dari buah delima, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih lemas dari keju. Berkata Abu Bakar : Siapa yang makan itu, ya Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW. : Ialah barang siapa mendengar namaku lalu bersholawat untukku, dialah yang akan memakannya.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Artinya : Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sekali, ia seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Qur’an, dan barang siapa membacanya dua kali ia laksana membaca dua pertiga Al-Qur’an, dan barang siapa membacanya tiga kali ia laksana telah membaca Al-Qur’an seluruhnya. Dan barang siapa membacanya sepuluh kali, dibangunkan baginya sebuah rumah dari Yaqut merah di Syurga.

Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
Artinya : Aku selalu menghawatirkan datangnya adzab diatas umatku, siang maupun malam, sampai datang Jibril kepadaku dengan surat “Al-Ikhlas” dan barulah aku ketahui, bahwa Allah tidak akan menurunkan adzabNya diatas umatku sesudah turunnya surat itu.
Barang siapa rajin membacanya akan berhamburlah karunia darilangit diatas kepalanya dan akan diliputi rahmat serta ketenangan hati, serta mendapat pengampunan, dan apa yang dimintanya dikabulkan oleh Allah SWT.

Dikabarkan, bahwa barang siapa membaca surat Al-Ikhlas dalam shalat fardlu yang lima waktu, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan dosa kedua orang tuanya (kalau kedua orang tuanya juga sebagai orang muslim), dan dihapus namanya dari buku orang-orang durhaka dan dicatatnya dalam dalam buku orang-orang yang bahagia.
Dan dihikayatkan, bahwa dahulu ada seorang ayh yang bermimpi melihat putranya yang telah mati, seakan akan ia(putranya) berada didalam neraka jahim dalam keadaan terbelenggu. Kemudian pada malam kedua dilihatnya lagi dalam mimpi sudah berada disurga. Ia bertanya kepada putranya tentang apa yang membawa perubahan itu. Si putra berkata : Telah datang seorang pria melalui kuburku membaca surat Al-Ikhlas, dan menghibahkan kepadaku pahalanya, maka yang engkau lihat adalah bagianku dari pahala itu. ( Dari Tafsir Khasim )

Diriwayatkan Oleh AlBaihaqy, dari Adi Umamah Al-Bahili berkata :
Artinya : Datanglah Jibril AS. Kepada Nabi SAW tatkala beliau berada dimedan perang tabuk bersama tujuh puluh ribu malaikat danberkata kepadanya : Ya Rasulullah! Lihat dan perhatikanlah jenazah Mu’awiyah ( bukan Mu’awiyah bin Abu Sufyan ). Lalu Rasulullah memandang ke Madinah lewat sayap Jibril yang telah diletakan diatas tanah dan bersembahyang jenazah untuk Mu’awiyah. Beliau bertanya kepada Jibril : Dengan apa Mu’awiyah memperoleh kedudukan ini hai Jibril? Jibril menjawab : Dengan pembacaan surat Al-Ikhlas, dikala ia berdiri,duduk, dalam sholat, dan berjalan.
( H. Arba’in )

Ada beberapa keajaiban surat al-ikhlas yang bisa kita terapkan dalam menjalani semua aktifitas yang kita lakukan sehari - hari :
1.      Ketika Memulakan Kerja
 2.      Sebelum Masuk Ke Rumah
 3.      Ketika Sakit
 4.      Khatam al-Quran

Lalu apakah pahala membacanya??

Berkata Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: Ketika saya (Rasulullah SAW) israk ke langit, maka saya telah melihat Arasy di atas 360,000 sendi dan jarak jauh antara satu sendi ke satu sendi ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap sendi itu terdapat padang sahara sebanyak 12,000 dan luasnya setiap satu padang Sahara itu seluas dari timur hingga ke barat.

Pada setiap padang sahara itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surah Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik ianya lelaki mahupun perempuan.

Sabda Rasulullah SAW lagi: Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya Qul Huwallahu Ahadu itu tertulis di sayap malaikat Jibrail a.s, Allahhus Somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail a..s, Lamyalid walam yuulad tertulis pada sayap malaikat Izrail a.s, Walam yakullahu kufuwan ahadu tertulis pada sayap malaikat Israfil a..s.

Fadhilah atau keajaiban al-ikhlas:

1. Dibangunkan istaa di surga.
diriwayatkan dari imam ahmad yg meriwayatkan dari hasan bin musa, dari ibnu lahi, dari sahal bin muaz, mereka mendengar bahwa rasulullah bersabda:"barangsiapa membaca surat al-ikhlas sebanyak 10x setiap kali selesai sholat wajib, maka Allah akan membangun untunya istana disurga".

"Dari 'Aisyah r.a bhwasanya Rosulullah saw mengutus se2orng thd suatu kelmpok&ia mmbaca kpd para shbat di dlam shalat mereka kemudian mengahirinya dgn bcaan Surah Al-Ikhlas.Ketika mereka tlah plang,mreka menanyakan hal tsb kpd Rasulullah saw,kmdian Rasulullah saw brsabda,"Tanyakan kpdnya,knpa ia membaca surah tsb!"
Kemudian mereka menanyakannya,lalu orang itu mnjawab,"Bacaan itu(surah Al-Ikhlas) trmasuk sifat dari Ar-Rahman(Allah) dan aku suka untk membacanya."
Kemudian Rasulullah saw brsbda,"Beritahukan kpdnya bhwa Allah mnyukainya."(HR.Bukhari)

berikut tafsir/terjemahan ayat Al-Ikhlas
Qul huwallahu ahad : Katakanlah: `Dialah Allah, Yang Maha Esa
Telah diriwayatkan dalam hadis, "Bahwa surah ini sebanding dengan sepertiga Alquran," karena barang siapa menyelami artinya dengan bertafakur yang mendalam, niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini.
Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa, tidak tersusun dan tidak berbilang, karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain, sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun

Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya, Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya. 

Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-Nya dan Maha Esa pada af'al-Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya
2. Allahushshomad: Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Pada ayat ini Allah menambahkan penjelasan tentang sifat Tuhan Yang Maha Esa itu, yaitu Dia adalah Tuhan tempat meminta dan memohon
3. Lam yalid walam yuu lad: Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak
4. Wa lam ya kullahu kufuwan ahad: dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia
Dalam ayat ini Allah menjelaskan lagi bahwa tidak ada yang setara dan sebanding dengan Dia dalam zat, Sifat dan perbuatan-Nya. Ini adalah tantangan terhadap orang-orang yang beriktikad bahwa ada yang setara dan menyerupai Allah dalam perbuatannya, sebagaimana pendirian orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah sekutu Allah.

Berikut beberapa manfaat pembacaan surat Al Ikhlas :

1. Membaca surat Al Ikhlas dapat membuat hati tenang dan damai.

2. Barangsiapa yang membaca surat Al Ikhlas ia akan memperoleh pahala sebagaimana orang beriman kepada Malaikat, Rosul dan kitab-kitab Allah.

3. Barang siapa membaca Al Ikhlas sebanyak satu kali, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al Qur'an sebanyak 10 Juz. Maka jika dibaca tiga kali, maka pahalanya sama dengan orang yang membaca sebanyak 30 Juz.

4. Siapa yang membaca surat al-ikhlas sebelas kali setiap selesai sholat subuh maka dirinya akan dijaga dari perbuatan dosa selama sehari tersebut.

5. Barang siapa membaca surat al-ikhlas sebelas kali akan disediakan sebuah rumah yang indah di syurga.

6. Barang siapa yang membaca surat Al Ikhlas sebanyak 1000 kali setiap hari dengan niat berzikir, mencari kemudahan dan rezeki, InsyaAllah ia akan memperoleh rezeki yang cukup dan tidak kekurangan.


SESI TANYA JAWAB

T : apakah benar surah al ikhlas bisa menolak sihir?

J :Ketika memulai bekerja 
Bacalah ayat ini sebelum anda memulakan apa-apa saja kerja kerana dengan bacaan ini akan keluarlah iblis dan syaitan yang berada didalam tubuh kita dan juga di sekeliling kita, mereka akan berlari keluar umpama cacing kepanasan.

T :  ada orang yang pegang air trus dibaca2in surah al ikhlas, al falaq dan an naas. Setelah itu airnya diusapkan ke anaknya. Apakah hal itu diperbolehkan?

J : afwan sy gag tau hal itu diperbolehkan atau tidak, ttpi dalam sabda Rasulullah Sallallahualaihi wasalam ketika kita sakit dianjurkan untuk membacanya .
Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke syurga. Demikian diterangkan dalam Tadzikaratul Qurthuby).
Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca QUL HUWALLAHU AHAD (surat Al Ikhlas) dan Mu'awidzatain (Surat An Naas dan Al Falaq), kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, “Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu (sama seperti ketika beliau hendak tidur, -pen)." (HR. Bukhari no. 5748)

yang dianjurkan adalah membaca surat Al Ikhlash, Al Falaq, An Naas dengan cara: Terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan lalu keduanya ditiup lalu dibacakanlah tiga surat tersebut. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kalau di bacakan pada air kemudian diminum, saya kurang tau juga akan anjurannya.

T : Oya apa benar surah al-ikhlas jg bsa mempertjam insting
J : Mungkin lebih tepatnya, membaca Al-Qur'an dapat mempertajam ingatan karena berdasarkan hasil riset bahwa membaca Al-Qur’an dapat meningkatkan kinerja otak dan mempertajam ingatan sampai 80 % karena ada 3 aktivitas yang baik bagi otak yaitu: melihat, mendengar, dan membaca.

T : sya mau tnya ttg surat al-ikhlas.. ibu sya.. beliau mmg masih awam ttg islam.. smenjak nikah dgn bapak, ibu sya mulai rajain sholat.. tapi tiap sholat surat yg beliau baca surat al-ikhlas.. al-falaq dn annas ja.. karena hnya itu yg beliau hapal.. apa boleh tiap sholat yg dibca surat itu2 ja?..
J : Menurut saya hal itu tidak menjadi masalah namun, alangkah baiknya jika kita menambahkan hafalan bacaan kita, karena Allah menganjurkan kita untuk terus belajar.

hadist ini diriwayatkan oleh bukhari dari anas r.a, ia brkata:
'bhwasanya ada seorg laki2 anshar yg mengimami kaumnya di masjid quba,stiapkali rakaat dia membca
surat-stelah al fatehan- ia slalu membaca surat al ikhlas lalu disambung dg surat yg laen. hal itu ia lakukan
dlm stiap shalat. mka para jamaah brkata padanya: sesungguhnya engkau membuka bcaan surat dg surat
al ikhlash,tp engkau tdk menyadari bhwa dg membacanya phalanya sma dg membaca 1/3 alquran yg agung.
Lalu org itu brkata,ak tdk akan meninggalkannya dlm sholatku. jika kalian suka aku akan mengimami kalian dgn apa
yg aku lakukan,tp jika kalian tdk suka maka aku tdk akan mengimami kalian'.
hal ini lalu diadukan kpd rasulullah. maka rasulullah brtanya: kenapa kamu melakukan
itu dalam shalatmu?
laki2 itu menjawab,"karena aku mencintai surat itu".
rasul kmudian brsabda,'kecintaanmu kpada surat itu 
akan memasukkanmu ke surga'.

T : adakah perbedaan antara keajaiban surah Al-fatihah dgn surah al-ikhlas..
klu surah al-ikhlas dikatakan jika membaca 3x brarti sm dgn membaca 30juz.. lalu didlm hadist rasul mengatakan d'dlm HR. Al bukhari no 4474 bhwa al-fatihah adalah surah yg agung didlm Alquran..??

J : tentu berbeda. krn tiap2 surat dalam alquran mempunyai fadhilah dan keistimewaan masing2.
HR. Al bukhari no 4474 bhwa al-fatihah adalah surah yg agung didlm Alquran adalah benar krn surat alfatehah adalah ummul khitab, yaitu induknya alquran. sedangkn al ikhlash adalah ayat2 tentang ketauhidan Tuhan.

Didalam surat al-ikhlas, knapa ada hadist yg menerangkan bahwa membaca al-ikhlas sama dengan membca 1/3 alquran?
krn didalam alquran mengandung 3 pokok yg mendasar: yaitu tauhid, kisah2 rasul dan umatnya, dan hukum2 syariat.
Dan surat al-ikhlas ini mengandung pokok2 dan kaidah ilmu tauhid.
atas dasar inilah makan surat al-ikhlas menyamai 1/2 alquran. hadist dari bukhari , diriwayatkan dari Abu said r.a, bahwa rasul bersabda kepada para sahabatnya,"adakah dari kalian yg mampu membaca 1/3 alquran setiap malam?"
Para sahabat bertanya, 'adakah salah seorang dari kami yg mampu ya rasulullah?'
Rasul menjawab,"sesungguhnya siapa yg membaca surat al-ikhlas maka baginya sama seperti membaca 1/3 alquran'.
surat Al-Fatihah merujuk pada makna-makna keseluruhan di dalam Al-Qur'an atau boleh dibilang merupakan rangkuman dari isi Al-Qur'an makanya dinamai Ummul-Kitab dan Ummul-Qur’an. Sedangkan Al-ikhlas mengandung 1/3 dari makna Al-Qur'an yaa..yg dimaksud menyamai sepertiga alquran bukan pahalanya menyamai seperti ketika kita membaca 1/3 alquran, tetapi lebih kepada kandungan makna ayat2nya menyamai dgn 1/3 alquran.

jangan salah paham disini ya..
SAHABAT2KU FILLAH...TOLONG WASPADAI DALAM MENTAFSIRKAN HADIST BERIKUT:

hadist dari bukhari , diriwayatkan dari Abu said r.a, bahwa rasul bersabda kepada para sahabatnya,"adakah dari kalian yg mampu membaca 1/3 alquran setiap malam?"
Para sahabat bertanya, 'adakah salah seorang dari kami yg mampu ya rasulullah?'
Rasul menjawab,"sesungguhnya siapa yg membaca surat al-ikhlas maka baginya sama seperti membaca 1/3 alquran'. seperti yg saya sebutkan diatas: yg dimaksud menyamai sepertiga alquran bukan pahalanya menyamai seperti ketika kita membaca 1/3 alquran, tetapi lebih kepada kandungan makna ayat2nya menyamai dgn 1/3 alquran.

Klau membaca surat al-ihlas pahalanya sama seperti membaca 1/3 alquran..waaahhh enak sekali dong kita cuma baca surat al-ikhlas saja dapat pahala seperti membaca 1/3 alquran. INI YG TIDAK BENAR.
4 komentar:

 1. Balasan
  1. Assalamualaikum wrb, saya mohon maaf kalau postingan saya menyinggung perasaan anda semua tapi saya lillahi ta’ala hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya saya berharap ada yang sama seperti saya.perkenalkan terlebih dahulu saya aini andari tinggal di Padang,dulu saya penjual kue keliling himpitan ekonomi yang membuat saya seperti ini,saya tidak menyerah dengan keadaan saya tetap usaha,pada suatu malam saya buka internet tidak sengaja saya lihat postingan seseorang yang sama seperti saya tapi sudah berhasil,dia dibantu oleh Kajeng Taat Pribadi tampa pikir panjang saya hubungi beliau saya dikasi pencerahaan dan dikasi solusi,awalnya saya tidak mau tapi sya beranikan diri mengikuti saran beliau,alhamdulillah berjalan lancar sekarang saya punya toko bangunan Jaya Abadi didaerah Padang,terimah kasih saya ucapkan pada Kanjeng Taat Pribadi berkat beliau saya seprti ini,mungkin banyak orang yang menyebut saya mengada-ada tapi saya buktikan sendiri,khusus yang serius mau bantuan silahkan hub beliau Kanjeng Taat Pribadi beliau orangnya baik ini nomor beliau 085299036030 atau klik http://kanjengtaatpribadi777.blogspot.co.id/ ini pengalaman pribadi saya percaya atau tidak semua tergantung pembaca demi Allah ini nyata sekian dan terima kasih ,Assalamualaikum Wrb....allahuakbar....allahuakbar....allahuakbar..

   Assalamualaikum wrb, saya mohon maaf kalau postingan saya menyinggung perasaan anda semua tapi saya lillahi ta’ala hanya mau menceritakan pengalaman pribadi saya saya berharap ada yang sama seperti saya.perkenalkan terlebih dahulu saya aini andari tinggal di Padang,dulu saya penjual kue keliling himpitan ekonomi yang membuat saya seperti ini,saya tidak menyerah dengan keadaan saya tetap usaha,pada suatu malam saya buka internet tidak sengaja saya lihat postingan seseorang yang sama seperti saya tapi sudah berhasil,dia dibantu oleh Kajeng Taat Pribadi tampa pikir panjang saya hubungi beliau saya dikasi pencerahaan dan dikasi solusi,awalnya saya tidak mau tapi sya beranikan diri mengikuti saran beliau,alhamdulillah berjalan lancar sekarang saya punya toko bangunan Jaya Abadi didaerah Padang,terimah kasih saya ucapkan pada Kanjeng Taat Pribadi berkat beliau saya seprti ini,mungkin banyak orang yang menyebut saya mengada-ada tapi saya buktikan sendiri,khusus yang serius mau bantuan silahkan hub beliau Kanjeng Taat Pribadi beliau orangnya baik ini nomor beliau 085299036030 atau klik http://kanjengtaatpribadi777.blogspot.co.id/ ini pengalaman pribadi saya percaya atau tidak semua tergantung pembaca demi Allah ini nyata sekian dan terima kasih ,Assalamualaikum Wrb....allahuakbar....allahuakbar....allahuakbar..

   Hapus
 2. Terimakasih infonya sangat membantu
  Salam Aqiqah Jogja

  BalasHapus